Pollen-Propolis foreninger er en lokal forening under Danmarks Biavler forening.


Formålet med foreningen er at videreføre Danmarks Biavlerforenings pollen-propolisprojekt. Herunder at samle og dele viden indenfor produkter som biavlere kan få ud af deres biavl udover honning.

Følg med i vores gruppe på Facebook

Workshop, Middelfart.
30/11 havde vi vores første fysiske møde i foreningen i samarbejde med Danmarks Biavlerforening,
som holdt sin afslutningsworkshop for det 3-årige projekt omkring pollen og propolis. Det foregik i
Huset, Middelfart. Der var ca. 45 mødt op til en dag, hvor snakken gik lystigt om pollen, propolis,
apiterapi – og en hel masse andet.


Yaroslav Komel viste os på fineste vis, hvordan han har indrettet en bygning – den første i Danmark
- hvor man kan indånde luft, der kommer direkte fra bistader i bygningen, som et led i apiterapi
behandling. Et lille hus med plads til at ligge ovenpå tre bifamilier uden at komme i direkte kontakt
med dem men stadig have mulighed for at sanse, at man er tæt på bierne og en mulighed for at
sidde ved siden af en bifamilie og indånde luft direkte fra et af bistaderne gennem en maske.
I øvrigt har Anja Dalhoff lavet en lille dokumentarfilm om netop Yaroslavs bygning, og så er hun
blogger med ambition om at vise flere aspekter af biavl - apiterapi, propolis m.v. Prøv at checke
på https://www.danishdoc.dk/blog-om-bi-film/ for flere oplysninger og for at se Yaroslavs hus.
Så var Erling Atzen på scenen for at fortælle om sine oplevelser med at indsamle, behandle og
sælge pollen i små glas direkte fra sin bod ved vejen. Erling har undervejs købt mere tørreudstyr,
end det han havde fra starten. Erling understregede vigtigheden af at tømme pollenbundene HVER
dag for at undgå at den sarte pollen mugner. Han gør mest i tørret pollen. Erling har en af de
mikrostationer, der er fordelt udover landet med alle former for udstyr til måling og rensning af
pollen.


Derefter besteg Bjarne Lauritsen scenen for at fortælle om sine – som han selv kaldte dem
uvidenskabelige – undersøgelser af dels luftfugtighed i tørreudstyret dels vandindholdet i pollen
under tørreprocessen. Tallene var tankevækkende og Bjarnes konklusioner er dels, at pollen skal
tørres i tynde lag, dels at udstyret skal kalibreres godt for at få det rigtige resultat. Bjarne fik bedre
resultat af at bytte rundt på pladerne under selve tørreprocessen, da luftfugtigheden er lavest i
bunden af skabet (der hvor den varme luft blæses ind). Det gælder om at kende sit udstyr, for der
er også forskel på pollen – Bjarnes forsøg gik på dels raps dels kløver som er kendetegnede ved
forskellige kornstørrelse, hvilket også har en indflydelse på tørretiden.


Klaus Hviid demonstrerede på scenen, hvordan han laver pergapollen, som han sagde er nemmere
at forklare og sælge, når man kalder det bibrød. En spændende proces, der mest egner sig til at
foregå, hvor det er nemt at gøre rent bagefter, for udstyret smed en del små stykker voks m.v.
rundt omkring. Klaus sælger det i små glas. Han fortalte også lidt om processen med at få sit
slyngerum godkendt af fødevarestyrelsen – en proces der kræver god forberedelse, men også en
positiv proces, når man tager helheden i betragtning.


Peter Sjøgren fortalte om sine erfaringer med at samle pollen, som mestendels sælges
frisk/frossent på stor emballage til restauranter på Sjælland. Peter var i 2019 den absolut største
indsamler med næsten 1/3 af den mængde, der blev indrapporteret til spørgeskemaundersøgelsen.
Peter samler også propolis fra sine stader, og han brugte en del tid på at vise, hvordan han placerer
propolisgitrene (de brune) og erfaringerne med at placere en lille klods under gitteret og et par små
191208 Pollen og propolis foreningens fjerde nyhedsbrev, 2019
klodser mellem gitrene og top pladen. Propolis sælges efter indsamling og rensning i fast form på
små glas (30g størrelsen) og resten omdannes til tinktur eller bruges på anden vis.


Nu kom så Søren Grøn på scenen. Han gav os en god og præcis gennemgang af, hvilke krav der skal
opfyldes for at få certificeret et produkt, der opfylder kosmetiklovgivningen. Der skal udarbejdes
rigtig megen dokumentation for at leve op til ikke kun danske men også EU myndighedskrav, og
Søren understregede at man skal gå ’all in’, hvis man vil opnå certificeringen da der ikke er smutveje
i processen. Til gengæld har han så nu nogle ekstra gode salgsargumenter til de salver han sælger.
Derudover samler Søren både honning, pollen og propolis fra sine bier.


I forbindelse med workshoppen havde Danmarks Biavlerforening sikret, at alle former for udstyr var
med, så man kunne se/føle/afprøve, og i den del af salen gik der rigtig ’drengerøv’ i aktiviteten. Men
der var også en god gennemgang ved Klaus Hviid og Henrik Munkholm af rensning af bibrød og
pollen med forskellige former af udstyr, herunder hvad man skal være opmærksom på under
renseprocessen. Mikkel viste os sin helt egen fremstillede model til rensning af pollen, der var lavet
af materialer for under 100kr! – nok ikke af fødevaregodkendte materialer, som Mikkel sagde –
men det virkede til ham.


Henrik Kjærulf demonstrerede sin version 3 af en indvendig pollenbund – forbedret på en række
punkter, så den er lettere at arbejde med, især når der skal isættes/fjernes pollenfældeplader. Den
er nu klar til salg. Vi har i tidligere nyhedsbreve skrevet informationer om, hvor man kan købe
pollenfælder.
Forskellige former for pollenerstatning blev fremvist og forklaret af Steen Mønsted, der giver sine
bier en foderblanding med pollen samtidig med indvintringsfodringen.
Morten Bull viste os, hvordan han og flere i Norge arbejder med at give bierne vand gennem et
drypsystem tidligt om foråret. Morten understregede at bierne i den tidlige opstart på ny
yngelsæson kan mangle vand – som de kan ikke komme ud på grund af dårligt eller for koldt vejr –
men ved at give dem små dryp af en sukkerblanding (30% sukker/70%vand) opnår de at få vand
direkte ind i stadet, og sukkerblandingen bevirker at vandet har sværere ved at fryse, selvom posen
hænger udenfor stadet.


Kjær orienterede om pollen-propolis foreningens aktiviteter til dato, planer for den nærmeste
fremtid (se nedenfor).
Den spørgeskemaundersøgelse Danmarks Biavlerforening havde kørende i oktober og en del af
november er besvaret af 82 uanset om de har samlet eller ej. Heraf havde 37 samlet pollen, 26
samlet propolis og 18 havde samlet såvel pollen som propolis.
Formålet var at få et indtryk af omfanget af indsamling af pollen og propolis og hvordan det bliver
solgt. Her er hovedresultaterne af undersøgelsen:
Der er samlet i alt 638kg pollen på i alt 138 bistader (nogle har skiftet stade undervejs) i perioden
marts-september. 18 har brugt udvendige pollenfælder, mens resten er indvendige pollenfælder
(pollenbunde som bla. Danmarks Biavlerforening har foranlediget fremstillet). 24 har arbejdet med
at tørre pollen i forbindelse med salg. Ca. 1/3 har solgt på markeder, mens resten har solgt mere
individuelt eller til restauranter.
191208 Pollen og propolis foreningens fjerde nyhedsbrev, 2019
Der er iår indsamlet i alt 6,9 kg propolis og af de 26 indsamlere har 15 brugt det brune gitter – 3 har
brugt det hvide net og 16 har rapporteret, at de har skrabet fast pollen af deres udstyr. 16 laver
tinktur og 1/3 af besvarelserne viser, at de sælger deres produkter på markeder.


Afslutningsvis gennemgik Ole og Camilla maskinparken til det nye laboratorium og ambitionerne
med hensyn til benyttelsen af udstyret. Dels er der stadig en del oplæring i brug af udstyret (hvilket
bl.a. sker gennem analysering af samme honninger osv. hos andre analysefirmaer) dels vil der være
et ønske om behandlingstid af prøverne, når udstyret er kalibreret og oplæringen færdig. Camilla
viste os eksempler på de forskellige pollentyper, de allerede nu kan identificere på familieniveau
(ikke nødvendigvis på specifik artsniveau). Vigtigt er det også, at man indberetter sine prøver
elektronisk for at sikre en bedre gennemførelse og registrering af analyseresultaterne.


Medlemssituationen
Vi har nu fået kontingent betalt fra godt 30 medlemmer. Vi kan se, at der stadig er en del, der har
vist interesse i at være med i foreningen, men som endnu ikke har fået overført kontingentet på
200DKK for 2020. Det er sådan, at Danmarks Biavlerforening IKKE kan lave opkrævninger når der
alene er tale om lokalkontingenter.
Vi tillader os derfor lige at gentage Vores kontonummer er: 9570 12891717
Vi håber at høre fra dig snarest, hvis du endnu ikke har fået betalt. Skriv lige din e-mailadresse i
beskeden, når du overfører. Husk du har stemmeret til vores generalforsamling i næste år, hvis du
betaler inden udgangen af 2019.


Aktiviteter i støbeskeen
Vi satser på at afholde en erfadag/workshop i Sønderjylland, hvor vi vil snakke udstyr til indsamling
og behandling af pollen og propolis – mere herom senere.
Vi er allerede inviteret til at deltage på Danmarks Biavlerforenings biavlskonference i marts næste
år.
Når vi holder generalforsamling, inviterer vil til en diskussion om, hvad vi skal prioritere i 2020 og
tager en snak om eventuelt nyt udstyr og nye måder at håndtere vores pollen og propolis på.
Som altid er vores kanal info@pollen-propolis.dk åben for forslag og kommentarer, hvis du vil
fortælle os noget eller har spørgsmål til foreningen.